Datasikkerhed

Info om virksomhedens håndtering af EU's persondataforordning (GDPR)

Formål
Formålet er at beskytte personoplysninger og personfølsomme oplysninger. En personoplysning er et navn, en mailadresse eller et telefonnummer, mens en personfølsomoplysning er sygdomme, seksualitet, politisk overbevisning m.m.
Hvis en kursist f.eks. er hørehæmmet og skal have en tolk med eller hvis en kursist har en fødevareallergi er det en personfølsom oplysning.
LUND SAFETY CONSULT skal i henhold til GDPR sikre, at data bliver opbevaret og håndteret i henhold til lovgivningen, dvs. ikke bliver offentliggjort, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Information om kursister og virksomheder
Information om kursister og virksomheder som LUND SAFETY CONSULT kommer i besiddelse af vil blive håndteret og opbevaret sikkert. Det kan f.eks. være information på mail eller deltagerlister med cpr. nr., mailadresser og telefonnumre. Det kan også være information om virksomheder f.eks. en kontaktpersons navn, telefonnummer og mail.
LUND SAFETY CONSULT forpligter sig til at håndtere og opbevare den information, som modtages eller indsamles om deltagere og virksomheder sikkert. Informationen bliver opbevaret så uvedkommende, herunder familiemedlemmer og andre, ikke kan komme til det eller se det - og det gælder både i fysisk form og digitalt. Informationen vil ikke blive videregivet til tredjepart uden accept.

Indsigt og ændringer
Kursusdeltagerne og deres arbejdsgiver har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, LUND SAFETY CONSULT behandler i forbindelse med kurser og kan til enhver tid gøre indsigelse imod, at virksomheden anvender oplysningerne. Det betyder i praksis, at kunden har ret til at få rettet eller slettet de oplysninger, vi har om deltageren og LUND SAFETY CONSULT forpligter sig hermed til at slette oplysninger efter anmodning.

Videregivelse
Til orientering videregiver LUND SAFETY CONSULT kun deltagerlister med navne, mailadresser og cpr. nr. til myndigheder og andre, hvor virksomheden er forpligtet til det, f.eks. til Dansk Førstehjælps Råd som udsteder e-kursusbeviser i førstehjælp.

Bedste hilsner

Carsten Lund
LUND SAFETY CONSULT
Thorsgade 6,5.tv.
7430 Ikast
www.lundsafetyconsult.dk
lundsafetyconsult@mail.dk


 

Programmeret og hosted af nordicweb