Førstehjælp

Førstehjælp er den første hjælp, der ydes af den eller de personer der tilfældigvis er tilstede, til en eller flere der er kommet til skade eller blevet alvorligt syge.

Tiden for din indgreb kan være meget vigtigt! Ved f.eks. hjertestop reduceres overlevelseschancen med 10% for hvert minut der går. Derfor er det vigtig at man ved hvad der skal gøres.

Det kan du lære på et førstehjælpskursus og alle kan lære det.

LUND SAFETY CONSULT v/Carsten Lund har mange års erfaring som instruktør i førstehjælp og brug af hjertestarter for mange tusinde tilfredse kursister.

Førstehjælpsuddannelser er i dag opdelt i følgende moduler:

1. Basisuddannelser

 • 4 timer livreddende førstehjælp, herunder hjerte- lungeredning og brug af hjertestarter
 • 2 timer førstehjælp ved ulykker
 • 3 timer opdateringsuddannelse i livreddende førstehjælp
 • 3 timer opdateringsuddannelse i førstehjælp ved ulykker
 • 2 timer basal genoplivning med hjertestarter

2. Tilvalgsuddannelser

 • 4 timer færdselsrelateret førstehjælp til kørekort til bil/MC/knallert
 • 2 timer førstehjælp ved blødninger
 • ½ time førstehjælp ved kemiske påvirkninger
 • 1 time ved skader i forbindelse med temperatur påvirkninger
 • 1½ time førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
 • 1½ time førstehjælp ved småskader
 • 1½ time førstehjælp ved sygdomme
 • 2½ time førstehjælp og forebyggelse til børn

3. Funktionsuddannelser

 • 8 timer førstehjælp til kørekort til bil/MC/traktor/knallert
 • 7 timer førstehjælp til Medborger
 • 7 timer førstehjælp til voksne med ansvar for børn
 • 12 timer førstehjælp til førstehjælpere med særligt ansvar

Der udstedes elektronisk kursusbevis godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.
Uddannelserne skal opdateres minimum hvert 2. år.
Salg af AED hjertestartere og andet førstehjælpsudstyr.
Kontakt mig for et godt tilbud.

Førstehjælp - Defisign Life
Førstehjælp - Nihon Kohden Cardiolife 3100 Hjertestarter
Førstehjælp - Nihon Kohden Cardiolife AED
 

Hjerte- lungeredning og brug af AED hjertestarter

Førstehjælp - Hjertemassage voksen

 

Programmeret og hosted af nordicweb