Beredskab

Beredskabsuddannelse sammensættes og gennemføres efter ønsker og behov med kompetencegivende kursusbevis.

  • Beredskabsplanlægning
  • Brandøvelser
  • Evakueringsøvelser
  • Bekæmpelse af miljøuheld
  • Brandteknisk audit
  • Kurser i varmt arbejde
  • Kurser i elementær brandbekæmpelse
  • Lovpligtige og virksomhedstilpassede uddannelser

 

Brand, eksplosion og kemikalieuheld har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Alene i Danmark omkommer hvert år mellem 60-70 mennesker ved brand og forsikringsselskaberne udbetaler mere end 2 mia. kr. i brandskadeserstatninger. LUND SAFETY CONSULT v/Carsten Lund tilbyder følgende ydelser indenfor brand og beredskab:

Beredskab - CL med brandhjelm

Beredskabsplaner

Rådgivning og uddannelse i beredskabsplanlægning samt udarbejdelse af beredskabsplaner.

Varmt arbejde samt brandbekæmpelse og bekæmpelse af miljøuheld

Uddannnelse og kurser i varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse samt virksomhedstilpassede kurser i brandbekæmpelse og bekæmpelse af miljøuheld.

Beredskabsøvelser

Planlægning, gennemførelse og evaluering af brand- og evakueringsøvelser af enhver art, som i hvert enkelt tilfælde tilpasses virksomhedens ønsker og behov.

Brandteknisk audit

Gennemførelse af brandteknisk auditering af virksomheder.

brand

 

Programmeret og hosted af nordicweb