Lund Safety Consult Logo
 

LUND SAFETY CONSULT er en konsulentvirksomhed som blev grundlagt i 2002. Virksomheden rådgiver, udvikler og gennemfører uddannelse og salg indenfor arbejdsmiljø, førstehjælp, brand og beredskab med det overordnede formål, at hjælpe virksomheder og ansatte med at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, brand, eksplosion og kemikalieuheld samt afhjælpe skader på mennesker, miljø og materielle værdier. Lund Safety Consult v/Carsten Lund har mange års erfaring fra stillinger i det offentlige beredskab og private virksomheder samt en beredskabsfaglig lederuddannelse, godkendt og erfaren underviser og instruktør i bl.a. arbejdsmiljø, førstehjælp, AED hjertestarter, brand, redning og røgdykning.

Kontakt os - vi rådgiver dig gerne!

Carsten Lund er uddannet befalingsmand i CF-Korpset (nuværende Beredskabsstyrelsen) samt brandmand, holdleder, indsatsleder, sikkerhedsleder, teknonom, brandteknisk byggesagsbehandling, pædagogisk voksenundervisning og arbejdsmiljøunderviser. Jeg har mange års erfaring fra såvel det statslige som det kommunale beredskab. Har også mange års erfaring som instruktør på brandskoler og som sikkerheds- og beredskabsleder i private virksomheder. Har siden 2002 været selvstænding arbejdsmiljø- & beredskabsrådgiver med undervisning, rådgivning og salg indenfor arbejdsmiljø, førstehjælp, hjertestarter og brand og redning samt undervisning på alle de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser for DA arbejdsmiljøuddannelse.

Kontakt os - vi rådgiver dig gerne!
Lund Safety Consult - Arbejdsmiljø Icon Arbejdsmiljø

Certifiseret underviser med mange års erfaring indenfor de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser, herunder både tilstedeværelseskurser og NET-kurser samt virksomheds specifikke kurser, bygge- og anlægs kurser, arbejdsmiljøkoordinator kurser samt kurser for vindenergi- og offshore branchen på både dansk og engelsk. 

Endvidere rådgivning bl.a. indenfor følgende områder:

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdsmiljøkoordinering

Adfærdssikkerhed

Ulykkesforebyggelse

Arbejdsmiljøledelse

Arbejdsmiljøaudit

Lund Safety Consult - Førstehjælp Icon Førstehjælp

Mange års erfaring som certificeret instruktør i førstehjælp og brug af hjertestarter.

Medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælps­instruktører, der har samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælps Råd.

Salg af AED hjertestartere og div. tilbehør samt andet førstehjælpsudstyr.

Lund Safety Consult - Brand og beredskab Icon Brand og beredskab

Mange års erfaring som certificeret instruktør og underviser i brand & redning og røgdykning på flere brandskoler.


 

Programmeret og hosted af nordicweb