Lund Safety Consult Logo

LUND SAFETY CONSULT er en konsulentvirksomhed som blev grundlagt i 2002. Virksomheden rådgiver, udvikler og gennemfører uddannelse og salg indenfor arbejdsmiljø, førstehjælp, brand og beredskab med det overordnede formål, at hjælpe virksomheder og ansatte med at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, brand, eksplosion og kemikalieuheld samt afhjælpe skader på mennesker, miljø og materielle værdier. Lund Safety Consult v/Carsten Lund har mange års erfaring fra stillinger i det offentlige beredskab og private virksomheder samt en beredskabsfaglig lederuddannelse, godkendt og erfaren underviser og instruktør i bl.a. arbejdsmiljø, førstehjælp, AED hjertestarter, brand, redning og røgdykning.

Kontakt os - vi rådgiver dig gerne!

Carsten Lund er uddannet befalingsmand i CF-Korpset (nuværende Beredskabsstyrelsen) samt brandmand, holdleder, indsatsleder, sikkerhedsleder, teknonom, brandteknisk byggesagsbehandling, pædagogisk voksenundervisning og arbejdsmiljøunderviser. Jeg har mange års erfaring fra såvel det statslige som det kommunale beredskab. Har også mange års erfaring som instruktør på brandskoler og som sikkerheds- og beredskabsleder i private virksomheder. Har siden 2002 været selvstænding arbejdsmiljø- & beredskabsrådgiver med undervisning, rådgivning og salg indenfor arbejdsmiljø, førstehjælp, hjertestarter og brand og redning samt undervisning på alle de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser for DA arbejdsmiljøuddannelse.

Kontakt os - vi rådgiver dig gerne!
Lund Safety Consult - Arbejdsmiljø Icon Arbejdsmiljø

Adfærdssikkerhed
Ulykkesforebyggelse
Arbejdsmiljøledelse
Arbejdsmiljøaudit
Arbejdsmiljødrøftelse

Lund Safety Consult - Førstehjælp Icon Førstehjælp

Medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælps­instruktører, der har samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælps Råd.

Lund Safety Consult - Brand og beredskab Icon Brand og beredskab

Mange års erfaring som brandmand, holdleder, indsatsleder og instruktør og underviser i brand & redning.


 

Velkommen

Velkommen


Programmeret og hosted af nordicweb