LUND SAFETY CONSULT er en konsulentvirksomhed som blev grundlagt i 2002. Virksomheden rådgiver, udvikler og gennemfører uddannelse og salg indenfor arbejdsmiljø, førstehjælp, brand og beredskab med det overordnede formål, at hjælpe virksomheder og ansatte med at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, brand, eksplosion og kemikalieuheld samt afhjælpe skader på mennesker, miljø og materielle værdier. LUND SAFETY CONSULT v/Carsten Lund har mange års erfaring fra stillinger i det offentlige beredskab og private virksomheder samt en beredskabsfaglig lederuddannelse, godkendt og erfaren underviser og instruktør i bl.a. arbejdsmiljø, førstehjælp, AED hjertestarter, brand, redning og røgdykning.

 

LUND SAFETY CONSULT er en enkeltmands virksomhed, som rådgiver og uddanner indenfor områderne:

Arbejdsmiljø Førstehjælp Brand og beredskab

Carsten Lund er uddannet befalingsmand i CF-Korpset (nuværende Beredskabsstyrelsen) samt brandmand, holdleder, indsatsleder, sikkerhedsleder, teknonom, brandteknisk byggesagsbehandling, pædagogisk voksenundervisning og arbejdsmiljøunderviser. Jeg har mange års erfaring fra såvel det statslige som det kommunale beredskab. Har også mange års erfaring som instruktør på brandskoler og som sikkerheds- og beredskabsleder i private virksomheder. Har siden 2002 været selvstænding arbejdsmiljø- & beredskabsrådgiver med undervisning, rådgivning og salg indenfor arbejdsmiljø, førstehjælp, hjertestarter og brand og redning samt undervisning på alle de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser for DA arbejdsmiljøuddannelse.

LUND SAFETY CONSULT

v/Carsten Lund
Thorsgade 6, 5. tv.
7430 Ikast

Tlf.: 2818 2999

lundsafetyconsult@mail.dk

www.lundsafetyconsult.dk

Telefon: 28182999
   

lundsafetyconsult@mail.dk
www.lundsafetyconsult.dk 

 


Lund Safety Consult
Thorsgade 6, 5. tv.
7430 Ikast
DK
lundsafetyconsult@mail.dk
Tlf.: 28 18 29 99
CVR.: 26 74 66 63
© 2018 by Lund Safety Consult
All rights reserved.
Programmeret og hosted af Nordicweb

Programmeret og hosted af nordicweb