Arbejdsmiljø

  • Adfærdssikkerhed
  • Ulykkesforebyggelse
  • Arbejdsmiljøudannelse
  • Arbejdsmiljøfoldere
  • Arbejdspladsvurdering
  • Arbejdsmiljøledelse
  • Arbejdsmiljøaudit
  • Arbejdsmiljødrøftelse
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejde skal i henhold til arbejdsmiljøloven altid planlægges og udføres så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt - og det betaler sig. Derfor prioriteres forebyggende arbejdsmiljøarbejde i dag højt i mange virksomheder. Alle virksomheder skal lave en årlig arbejdsmiljødrøftelse samt en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet det kommende år. Endvidere skal virksomheder med arbejdsmiljøorganisation udarbejde en kompetenceudviklingsplan og tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen suppleringsuddannelse - 2 dage det første år i deres funktionsperiode og 1½ dag det følgende år. Alle virksomheder med ansatte skal også lave arbejdspladsvurderinger (APV) minimum hvert 3. år eller hvis der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. LUND SAFETY CONSULT tilbyder følgende ydelser indenfor arbejdsmiljøområdet:

Arbejdsmiljø - CL med hjelm

Arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelse, suppleringsuddannelse og foredrag om arbejdsmiljø og forebyggende arbejdsmiljøarbejde med praktiske eksempler fra mange års erfaringer som sikkerhedsleder og underviser indenfor den kemiske industri og procesinstrien. Alle de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser foregår i samarbejde med DA Arbejdsmiljøuddannelse. Har også stor erfaring med gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse for offshorevirksomheder efter offshoresikkerhedsloven på både dansk og engelsk samt arbejdsmiljøuddannelse for vindenergibranchen og koordinator uddannelsen for bygge- anlægsbranchen.

Arbejdspladsvurdering

Rådgivning, uddannelse og foredrag om udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) samt gennemførelse af hele APV-processen herunder APV-handlingsplaner og opfølgning af disse.

Arbejdsmiljøledelse

Rådgivning, uddannelse og foredrag om opbygning af arbejdsmiljøledelsessystemer, herunder udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitikker og strategier samt opfølgende intern arbejdsmiljøauditering.

Arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljø­koordinator

Udføre funktionen som arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljøkoordinator herunder: Styring og koordinering af virksomhedens eller byggepladsers arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde, herunder udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), afholdelse af arbejdsmiljøudvalgsmøder samt møder med arbejdsmiljøorganisationen, opstarts- og sikkerhedsmøder på bygge- anlægspladser, udarbejdelse af dagsorden, bilagsmaterialer og mødereferater samt gennemførelse af runderinger, opfølgning og kontrol af beslutninger og tiltag.


 

Programmeret og hosted af nordicweb